Poliklinika Matulić je zdravstvena ustanova koja pruža široki spektar specijalističkih medicinskih usluga u svrhu rješavanja zdravstvenih problema suvremena čovjeka.