• FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

  fizikalna-medicina-rehabilitacija

  Vrhunska oprema, te visoko educirani fizioterapeutski tim u suradnji sa liječnicima različitih specijalnosti, omogućuju vrhunske rezultate fizikalne terapije i rehabilitacije u liječenju bolesti i ozljeda lokomotornog sustava.

  Trudimo se našim pacijentima osigurati kompletnu i kvalitetnu fizikalnu terapiju u prevenciji i liječenju bolesti lokomotornog sustava, prema najsuvremenijim svjetskim standardima imajući na umu samo jedan cilj: omogućiti pacijentu što brže vraćanje normalnim životnim aktivnostima.

  Programi fizikalne terapije i rehabilitacije su:

  • preoperacijska rehabilitacija
  • postoperacijska rehabilitacija
  • fizikalna terapija kroničnih degenerativnih bolesti i bolnih sindroma
  • fizikalna terapija akutnih bolnih stanja
  • fizikalna terapija kod neuroloških stanja i oštećenja perifernih živaca
  • fizikalna terapija sportskih ozljeda

  Naš tim

Terapijske procedure

 • Laser

  procedura-laser

  “Light application by stimulated emision of radiation” ili skraćeno LASER podrazumijeva svjetlosnu terapiju koja zauzima značajno mjesto u postupcima fizikalne terapije.

  saznaj više...
 • Ultrazvuk

  procedura-ultrazvuk

  Kod bolesti lokomotornog sustava u fizikalnoj terapiji važnu ulogu zauzima ultrazvučna terapija, posebno kada se govori o skupini izvanzglobnog reumatizma.

  saznaj više...
 • Elektroterapija

  procedure-elektroterapija

  Elektroterapijom nazivamo primjenu električne struje radi postizanja terapijskog učinka. Električna se energija u ovom slučaju primjenjuje neposredno na ljudsko tijelo.

  saznaj više...
 • Kintek

  procedura-kintek

  Kinetek predstavlja moderan aparat za pasivno razgibavanje zgloba. Koristimo ga kod smanjenog opsega pokreta zgloba kuka, koljena, ramena, lakta, najčešće post-operativno, no i kod kontraktura različite etiologije.

  saznaj više...
 • Trakcija ili ekstenzija

  procedura-trakcija

  TRAKCIJA ili EKSTENZIJA je pasivna metoda kineziterapije gdje se istežu određeni dijelovi tijela primjenom mehaničke sile.

  saznaj više...